top of page
Johan edit.jpeg

Psykolog Johan Zalai AB

Vi erbjuder kvalificerad psykologkompetens åt företag, myndigheter, organisationer, privatpersoner, underleverantörer till Arbetsförmedling och kommunala verksamheter.

Psykolog Johan Zalai AB startade sin verksamhet under våren 2023.

Vi har lång erfarenhet av att ha mött människor i olika situationer, bedömnings- och stödsamtal, fördjupade psykologiska utredningar, yrkesvägledning, rekrytering och urval, stöd och utveckling av samverkan mellan organisationer, företag och myndigheter.

 

Konsultativa insatser åt organisationer och företag. Har under hela min yrkeskarriär haft stort intresse för frågor kring integration.

Företag, organisation och projekt

 • Omställningsstöd

 • Chefsutvecklingssamtal

 • Lednings- och personalstöd

 • Konsultativa insatser 

 • Teamutveckling

 • Uppföljning och fördjupad utvärdering

 • Beroendeproblematik

 • Konflikthantering

 • Vägledning och intresseinventering

 • Anställningsintervjuer 

 • Riktade motivationshöjande samtal 

 • Bygga nätverk 

Individ

 • Stresshantering

 • Rådgivande/stödjande

 • Krisbearbetande samtal

 • Stödsamtal

Psykologinsatser för unga vuxna/vuxna med betydande psykosociala svårigheter i behov av särskilt stöd.

 

Stöd till HR inom företag, organisationer och anställda i samband med rekrytering/urval och kompetensutveckling.

 

Konsultation och stöd åt medarbetare, chefer och handläggare på företag, privata och kommunala organisationer och projekt.

Arbete med människor med syn/hörselnedsättningar.

Utveckla samverkan mellan olika företag, organisationer, vård och myndigheter.

 

Utredning och bedömning av personer med intellektuella funktionshinder.

Bedömning av psykisk ohälsa till exempel PTSD (posttraumatisk stress) och psykiska pålagringar på fysiska hinder.

 

Insatser för att främja anpassning och integration för arbetslösa personer med invandrarbakgrund och personer med olika funktionsvariationer.

 

Vårt operativa geografiska område för fysiska besök utgår från Lund/Bjärred, omfattar Skåne, Blekinge och Halland men via samarbetspartners i resten av södra Sverige.

Digitala kontakter erbjuds över hela landet.

Services

Samarbetspartner

Iris-Logo-500X500.png
Samarbetspartner
Contact

Kontakt

Psykolog Johan Zalai AB.png

+46 707 903661

Lund, Sverige

Tack för din mail!

bottom of page